Blank Gwarancja

Gwarancja

DANE FIRMY Gwaranta :


F.H.U.BOLS Krzysztof Detnerski
ul.Bogusławskiego 63
43-155 BieruŃ
POLAND
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzisłalności gospodarczej zostało wydane przez :
BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ NR. EWID.2526  
NIP: 646-119-08-23
PL6461190823

BDO: 000058244

 

GWARANCJA:

1.F.H.U. BOLS - Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego towaru.

2.Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży .

3.Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT ).

4.Jeżeli gwarancja ma dłuższy okres - jest podana bezpośrednio w aukcji .

5. W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w terminie określonym w gwarancji .

6.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży, spowodowanych niezgodnym z instrukcją montażem, nieodpowiednim użytkowaniem towaru, przechowywaniem.

7.Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych samowolną przeróbką lub naprawą.

8.Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po dostarczeniu towaru do biura Gwaranta, okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

9.Nabywca towaru ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona pięciu napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem lub serwis gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe .

10. W przypadku kiedy podlegający w ramach reklamacji wymianie towaru nie może zostać wymieniony na taki sam określony co do gatunku (np.została zakończona jego produkcja),

11.Gwarant ma prawo wymienić na towar inny o parametrach technicznych zbliżonych do reklamowanego.

 

Blank do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl